4.Dönem Değerlendİrme Kurulu Toplantısı Gerçekleştİ

209 başvuru arasından online değerlendirme sonucu seçilen 18 proje 4 Ekim 2018 tarihinde Değerlendirme Kurulu’na sunumlarını gerçekleştirdi. Sunum gerçekleştiren projelerden 6’sı Ön Kuluçka, 2’si Kuluçka, 4’ü ise Hızlandırıcı programına kabul edildi.